Tubakadirektiiv näeb ette sigaretikarpide hoiatavad fotod

Kohus kinnitab sigaretipakkidel olevaid hoiatavaid märke. Pilt: tükid ja lõhed - fotolia

Euroopa Kohus kinnitab uued eeskirjad sigarettide ja e-sigarettide kohta
Luksemburg (jur). Aegsasti enne selle jõustumist 19. mail 2016 kinnitas Luksemburgi Euroopa Kohus ELi tubakadirektiivi (viide: C-358/14 jt) seaduslikkust. Muu hulgas näeb see ette suuremaid hoiatusi, millel on fotod pakendil.

'

Kohus kinnitab sigaretipakkidel olevaid hoiatavaid märke. Pilt: tükid ja lõhed - fotolia

Uus tubakadirektiiv võeti vastu 2014. aasta aprillis. Saksamaa pole seda veel rakendanud. Pärast kaheaastase rakendamisperioodi lõppu rakendatakse juhendit alates 19. maist 2016 automaatselt isegi ilma Saksamaa seadusteta.

Eelkõige näeb uus direktiiv ette suuremaid hoiatusi koos fotodega, mis näitavad suitsetamisest põhjustatud tervisekahjustusi. Karbis peab olema vähemalt 20 sigaretti. Mentool ja muud lisandid on keelatud, kui need varjavad selgelt tubaka maitset ja annavad seega sigaretile “iseloomuliku maitse”.

Lisaks karmistatakse e-sigarettide regulatsioone. See piirab ühekordselt kasutatavate e-sigarettide täitepudelite ja paakide suurust ning nikotiini kontsentratsiooni vedelikus. E-sigarettide kohta tuleb teatada, neil peab olema laste turvaseade ja kasutusjuhend ning nende suhtes peaks kehtima ka reklaamikeeld ja hoiatusteadete edastamise kohustus.

Poola kaebas Euroopa Kohtu ja Suurbritannia tootjad direktiivi vastu otse kohtusse. Eriti oli Poola vastu mentoolsigarettide keelule (viide: C-358/14). Suurbritannia e-sigarettide tootja Pillbox38 noomis e-sigarettide uusi nõudeid (Az. C-477/14). Tubakafirma Philip Morris soovis tagada, et ELi direktiivi ei rakendataks Suurbritannias täielikult (viide: C-547/14).

Euroopa Kohus on nüüd direktiivi kinnitanud. Mentool ja muud maitsed peaksid suitsetamise mugavamaks muutma ja nikotiini tarbimise alustamise hõlbustama. See on vastuolus kogu Euroopa eesmärgiga vähendada tubakatarbimist. Lisaks tegelesid üksikud ELi riigid selle probleemiga väga erinevalt. Seetõttu on õigustatud kogu ELi siseturu ühtne reguleerimine.

Pakendite kujunduse uued reeglid kiitsid heaks ka ELi tippkohtunikud. ELi seadusandja pole "ületanud sobiva ja vajaliku piiri".

E-sigaretid erinevad oluliselt tubakatoodetest, jätkas Euroopa Kohus. Seetõttu ei riku see võrdse kohtlemise põhimõtet, et siin on eraldi regulatsioonid. Kasvavat turgu silmas pidades on vabakaubanduse tagamiseks vaja ka kogu ELi hõlmavaid regulatsioone. E-sigarettide "tõestatud ja võimalikke riske" silmas pidades lubati ELi seadusandjal kehtestada ka piiravad ettevaatusabinõud.

Lõpuks rõhutasid Luksemburgi kohtunikud direktiivi kehtivust kõigis ELi riikides. Seetõttu on Suurbritannial ja teistel riikidel õigus kehtestada oma määrusi üksnes niivõrd, kuivõrd direktiiv ei sisalda mingeid siduvaid nõudeid. (mwo)

Sildid:  Reklaamtekst Sümptomid Naturopaatilistes Tava