Türgi ei kaitse naisi piisavalt koduvägivalla eest

Pilt: kmiragaya - fotolia

EIK: Türgi naine pidi aastaid endise abikaasa eest varjama

(jur). Naistevastase perevägivalla ning konkreetsete elule ja tervisele ähvardavate ohtude korral ei tohi õigusasutused aastaid olla passiivsed. Riigid on kohustatud kaitsma mõjutatud naisi edasise vägivalla eest, otsustas teisipäeval, 22. märtsil 2016 Strasbourg'is Euroopa Inimõiguste Kohus (Az.: 646/10). Selle kohaselt ei tohi Türgi piirata kaitsemeetmete õiguslikku alust abielus naistega. Konkreetses juhtumis kritiseeris EIK Türgi kohtute diskrimineerivat passiivsust. See soodustab perevägivalla õhkkonda.

'

Pilt: kmiragaya - fotolia

Kaebaja, Istanbulis elav naine, abiellus oma abikaasaga 1997. aastal. Algusest peale oli abikaasa tema suhtes vägivaldne. Perevägivald põhjustas lisaks füüsilisele vigastusele ka depressiooni ja kroonilise posttraumaatilise stressi.

2006. aasta juulis põgenes ta oma abikaasa eest. Tema lapsed paigutati esialgu sotsiaalhoonesse. Naine lahutas 2007. aastal. Ta teatas oma abikaasast riigiprokuratuuris.

Kuid Türgi kohtusüsteem võttis oma aja. Ema kuulati ära 15. detsembril 2006, kuid endisele abikaasale esitati süüdistus alles 2012. aasta veebruaris. Vahepeal ähvardas eksabikaasa pidevalt uusi vägivallaakte ja naise surma.

Naise korduvad taotlused politseile ja kohtusüsteemile, et kaitsta teda endise abikaasa eest, ei õnnestunud. Naine ja tema lapsed leidsid lõpuks kaitse Türgi abiorganisatsioonilt “Purple Roof”, mis peidab vägivallaohus naisi.

Inimõiguste kohtus kaebas kaebuse esitaja, et Türgi ei suutnud teda ja tema lapsi abikaasa eest kaitsta. Alles enam kui viie ja poole aasta pärast keelas kohus mehel temaga edasise kontakti. Naisi Türgis diskrimineeritakse alaliselt ja süstemaatiliselt nende vastu suunatud vägivalla osas.

EIK määras kaebuse esitajale hüvitise 19 500 eurot ja veel 4000 eurot tekkinud kulude katteks. Türgi õigusasutused ei olnud juhtumit aastaid menetlenud. Seejuures on neil kohustus tegutseda võimalikult kiiresti ja nad peavad arvestama ka ohvri psühholoogiliste, füüsiliste ja rahaliste riskidega. Kaebuse esitajat oli tema tegevusetuse tõttu koheldud ebainimlikult.

Naine pidi aastaid endise mehe eest varjama, sest Türgis on seaduslik alus abielus olevatele riiklikele kaitsemeetmetele, lahutatud inimestele aga mitte. See kujutab endast lubamatut diskrimineerimist: Türgi ametivõimud soodustasid oma passiivsusega perevägivalla õhkkonda. Seetõttu on kaebuse esitajal õigus hüvitisele. (lendas / mwo)

Sildid:  Loodusravi Haigused Teemad